Årsmøte i Romerike Runners Team 05.02.2018

Det innkalles til årsmøte i Romerike Runners Team mandag 05.02.2018 kl. 20.00.
Sted: Kafeen i Skedsmohallen.
Dokumenter til årsmøtet finner du her: http://romerikerunners.no/?p=1831
(passordbeskyttet).

Agenda for årsmøtet:

  1. Åpning
  2. Godkjenning av innkalling/saksliste
  3. Valg av ordstyrer, referent og 2 til å skrive under protokollen
  4. Behandle klubbens årsberetning
  5. Behandle klubbens regnskap / budsjett
  6. Fastsette neste års medlemskontingent
  7. Behandle innkomne saker
  8. Valg

Etter at årsmøtet er ferdig blir det info om RRT nettbutikk 2018 for klubbklær med muligheter for å prøve kolleksjonen. Se eget innlegg om dette på hjemmesida.

PS:
Har du husket å betale kontingenten for 2018 på kr. 300,- 🙂
Mer info om medlemskap her: Info om medlemskap