ABIK sommerkarusell 15.05.2018 Lillestrøm

Romerike Runners Team var arrangør for løpet, og gjennomførte et godt arrangement. Som vanlig også god deltakelse fra RRT. Pga. av flom ble lengden på løypa noe redusert. Resultater: ABIK-karusellen 2018-05-15 Lillestrøm Resultater
Her noen av deltakerne fra RRT: