ABIK Hvalstjern 11.06.2019

ABIK Hvalstjern 11.06.2019. Stor kontingent fra Romerike Runners Team deltok.