Innkalling til årsmøte i RRT 23.09.2021

Kjære Runnere,

her kommer innkalling til utsatt årsmøte i klubben vår. Håper mange har anledning til å komme (ingen fare å møte opp selv om det er valg og årsmøte…). Det blir servering mellom kl. 19.00 og 20.00.
Etter årsmøtet blir det klubbkveld med diverse saker, bl.a. prøving av klubbtøy. Egen info om dette kommer.

NB! Årsmøte gjennomføres i samsvar med gjeldende Covid-19 regler.  

Vel møtt.

Årsmøte 2021 Romerike Runners Team

Det innkalles herved til årsmøte i Romerike Runners Team torsdag 23. september 2021. Det vises til epost av 26.01.2021 fra styret i RRT ang utsettelse av årsmøte som skulle vært 04.02.2021, men ble utsatt pga. Covid-19 situasjonen. Denne eposten finner du link til nedenfor. Link til årsmøtedokumenter, som ble sendt ut sammen med ovennevnte epost finner du også link til nedenfor.

Pga. av ovennevnte utsettelse av årsmøtet for 2021, ble også valg for 2021 utsatt, og det sittende styre og komiteer har fungert inntil nå. Det vil bli avholdt ordinært valg for 2021, valgkomiteen vil legge frem sin innstilling på årsmøte 23.09.2021.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2021 I ROMERIKE RUNNERS TEAM

TID: TORSDAG 23. SEPTEMBER 2021 KL. 20.00.

STED: KAFEEN I SKEDSMOHALLEN

SAKSLISTE:

  1. Åpning
  2. Godkjenning av innkalling/saksliste
  3. Valg av ordstyrer, referent og 2 til å skrive under protokollen
  4. Behandle klubbens årsberetning
  5. Behandle klubbens regnskap / budsjett
  6. Fastsette neste års medlemskontingent
  7. Behandle innkomne saker
  8. Valg

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må være styret i hende senest 1 uke før årsmøtedatoen.

Valgkomiteen består av Gerda Grøndal, Anne- Brit Strandset og Einar Karlsen. Det er mange posisjoner i styret og arrangementskomiteer som er på valg i Årsmøtet. Er du interessert i å delta i Romerike Runners styre og stell, henvend deg til noen i komiteen! De blir sikkert glade for all bistand!

Årsmøtedokumeneter, klikk her:CCE26012021

Epost av 26.01.2021, klikk her:Epost 26-01-2021 – Utsettelse av Årsmøte Romerike Runners Team 2021