Referat fra årsmøte 04.02.2013

Referat fra årsmøte i Romerike Runners Team 04.02.2013, klikk her.