Protokoll fra årsmøte i RRT 01.02.2016 – Handlingsprogram 2016

Protokoll fra årsmøte i RRT 01.02.2016, klikk her: Protokoll fra årsmøtet for 2015 Med underskrift
Handlingsprogram for 2016 finner du her: Handlingsplan for Romerike Runners Team 2016