Handlingsplan/aktivitetsplan 2022 for Romerike Runners

Handlingsplan/aktivitetsplan 2022 for Romerike Runners er nå lagt ut, du finner den på fane Aktiviteter – Aktivitetsplan, eller via  denne linken: Aktivitetsplan

Vinterkarusellen på Romerike 17.02.2022 – Årnes

Vinterkarusellen på Romerike 17.02.2022 – 3,1 km. på Årnes.

 

Årsmøteprotokoll og årsmøtedokumenter

Årsmøtet ble gjennomført 03.02.2022. Årsmøteprotokoll og årsmøtedokumenter finner du her: Årsmøte

Vinterkarusellen på Romerike 05.02.2022

Vinterkarusellen på Romerike – 10 km på Haga. Romerike Runners stiller opp!