Link til årsmøtedokumenter

Minner om årsmøtet for Romerike Runners sted torsdag 2. februar kl. 19.30 i kafeen i Skedsmohallen. Håper så mange som mulig har anledning til å komme. Det er bestilt garderober i Skedsmohallen, slik at de som vil trene før årsmøtet kan få dusje.

Damer har fått garderobe 1. Herrer har fått garderobe 5.

Her er link til årsmøtedokumenter: Årsmøte

Her finner du nå årsmøteinnkalling, årsberetning, årsregnskap, budsjettforslag for 2023, innstilling fra valgkomiteen, samt innstilling til ny valgkomite. Vi ber om at de enkelte skriver ut årsmøtedokumenter hver for seg.

Hjemmesiden for RRT er under omarbeiding

Som sikkert mange har observert har hjemmesiden for RRT endret utseende. Dette er pga. at hjemmeside er under omarbeiding, og det vil ta litt tid før vi er tilbake til gammelt og kjent design. Ber om forståelse for dette.

Innkalling til årsmøte RRT 02. februar 2023

Hei ærede Runnere,

Høytidelig når det er årsmøte i klubben, håper veldig mange finner veien til Skedsmohallen denne kvelden.
Møt opp, si din mening, bruk din stemmerett.
Minner om siste frist torsdag 26.01. for å sende inn saker man ønsker skal tas opp på årsmøtet.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2023 I ROMERIKE RUNNERS TEAM

TID:            TORSDAG 2. FEBRUAR 2023 KL. 20.00.

STED:        KAFEEN I SKEDSMOHALLEN

Link til årsmøtedokumenter: ligger på RRT hjemmeside www.romerikerunners.no, logg deg på hjemmesiden, velg fane ‘Medlemssider’ – ‘Årsmøte’. Dokumenter blir lagt ut fortløpende etter hvert som de ferdigstilles, og foreløpig er kun regnskap 2022 klart (vedlagt denne eposten).
NB! 
Årsmøtedokumenter legges kun ut elektronisk, og vi forutsetter at hver enkelt skriver ut sitt eksemplar. Årsmøtedokumentene sendes også ut pr. epost.

Det blir matservering fra kl. 19.30 og det er ikke loddsalg på årsmøtet.
Etter årsmøtet blir det et medlemsmøte, der klubbtøykolleksjon for våren 2023 vises og kan prøves.

 Det er vanlig trening torsdag 2. feb. Det blir bestilt 2 garderober (1 herregarderobe og 1 damegarderobe) i Skedsmohallen, slik at de som vil trene før årsmøtet kan få dusje.

SAKSLISTE:

  1. Åpning
  2. Godkjenning av innkalling/saksliste
  3. Valg av ordstyrer, referent og 2 til å skrive under protokollen
  4. Behandle klubbens årsberetning
  5. Behandle klubbens regnskap og budsjett
  6. Fastsette neste års medlemskontingent
  7. Behandle innkomne saker
  8. Valg

Det har foreløpig kommet inn 1 sak til behandling på årsmøtet:

Styret foreslår endring i vedtektene for Romerike Runners Team.
Under punkt sju i vedtektene står det blant annet:
«Valgkomitéen består av tre medlemmer som velges for to år om gangen, på rotasjonsbasis.»
Styret foreslår å endre denne setningen til:
«Valgkomitéen består av tre medlemmer som velges for tre år om gangen, på rotasjonsbasis.»

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må være styret i hende senest 1 uke før årsmøtedatoen, dvs. innen 26.01.2023. Forslag til saker sendes styret v/ Sigmund Jensen, 90652597, to:sigmujen@online.no»>sigmujen@online.no.

Valgkomiteen består av Gerda Grøndahl, Anne-Brit Strandset og Frøydis H. Øyen. Det er mange posisjoner i styret og arrangementskomiteer som er på valg på årsmøtet. Er du interessert i å delta i Romerike Runners styre og stell, henvend deg til noen i komiteen! De blir sikkert glade for all bistand! Kontaktinfo til valgkomiteen:
Leder Gerda Grøndahl   977 06 484          to:gerda.g@online.no»>gerda.g@online.no
Medlem Frøydis H. Øyen 907 43 078         to:fhallso@onlinfhallo@online.no
Medlem Anne-Brit Strandset 930 49 640 to:astrandset@yahoo.no»>astrandset@yahoo.no