Minner om årsmøtet 8. februar 2024

Kjære Runnere,
Minner om årsmøtet og ikke minst fristen i morgen for å sende inn sak/saker du/dere ønsker behandlet på årsmøtet.
Når det gjelder nettbutikken blir den gjennomført med de bestillingene dere har registrert (dvs foreløpig har vi nok bestillinger på singlet, langermet trøye og løpetights sommer lang, På øvrige mangler vi noen bestillinger).
Det blir visning av plaggene på årsmøtet og det er selvfølgelig mulig for dere som eventuelt ikke har bestilt å bestille. Håper flere bestiller!!
Det er bestilt garderobe til de som skal trene før årsmøtet ( en dame- og en herregarderobe).
Som tidligere nevnt er årsmøte åpent for alle medlemmer, forhåndspåmeldt eller ikke. Men – fint om dere melder på facebookarrangementet som er opprettet, slik at vi får en indikasjon på hvor mange som kommer.

Innkalling til årsmøte RRT 8. februar 2024

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2024 I ROMERIKE RUNNERS TEAM

 

TID:            TORSDAG 8. FEBRUAR 2024 KL. 20.00.

STED:        KAFEEN I SKEDSMOHALLEN

Innkalling og årsmøtedokumenter er sendt ut på egen epost til alle medlemmer, samt at de også ligger på RRT hjemmeside. Logg deg på, og velg fane ‘Medlemssider’ – ‘Årsmøte’.

NB! Årsmøtedokumenter sendes ut kun elektronisk, og vi forutsetter at hver enkelt skriver ut sitt eksemplar.

Det blir matservering fra kl. 19.30 og det er ikke loddsalg på årsmøtet.

Etter årsmøtet blir det et medlemsmøte, der vareprøver på klubbtøykolleksjon for våren 2024 vises og kan prøves.

Det er vanlig trening torsdag 8. feb. Det blir bestilt 2 garderober (1 herregarderobe og 1 damegarderobe) i Skedsmohallen, slik at de som vil trene før årsmøtet kan få dusje.

SAKSLISTE:

1.  Åpning
2.  Godkjenning av innkalling/saksliste
3.  Valg av ordstyrer, referent og 2 til å skrive under protokollen
4.  Behandle klubbens årsberetning
5.  Behandle klubbens regnskap og budsjett
6.  Fastsette neste års medlemskontingent
7.  Behandle innkomne saker
8.  Valg

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må være styret i hende senest 1 uke før årsmøtedatoen, dvs. innen 01.02.2024 Forslag til saker sendes styret v/ Sigmund Jensen.

Valgkomiteen består av Frøydis H. Øyen, Anne-Brit Strandset og Kari Jensen. Som det fremgår av årsmøtedokumentene har valgkomiteen forslag til innstilling på alle verv som er på valg, men, er du interessert i å delta i Romerike Runners styre og stell, kan du henvende deg til en av følgende i valgkomiteen:

Medlem Frøydis H. Øyen Medlem Anne-Brit Strandset

NB! Det er opprettet eget Facebook-arrangement for årsmøtet. Alle medlemmer er selvsagt velkomne til å delta på årsmøtet, forhåndspåmeldt eller ikke. Med hensyn til servering er det likevel fint om de som har mulighet til å melde seg på på forhånd gjør det, slik at vi får en indikasjon på hvor mange som kommer.

Forundersøkelse – interesse for nettbutikk klubbklær RRT 2024

Til alle medlemmer i Romerike Runners.
Som vi har informert om tidligere vurderer vi å kjøre en ny runde med nettbutikk for klubbklær for medlemmene i Romerike Runners, dvs. klær med klubblogo og i klubbfarger. Før vi setter i gang trenger vi, pga. at det er krav om minimumsantall på 5 pr. plagg fra Trimtex, en oversikt over hvilke plagg det er interesse for.
Er du interessert i å kjøpe klubbklær i år, ber vi deg sende SMS eller epost til Per Johan Dulsrud, der du angir hvilke plagg du er interessert i.
På bakgrunn av tilbakemeldingene, forutsatt tilstrekkelig interesse, vil vi sette opp nettbutikken der vi tar opp endelig bestilling. Prisene som er angitt er netto klubbsubsidierte priser (ca. 40% klubbsubsidiert). Det bli visning av vareprøver etter årsmøtet 8. februar.
NB! Svarfrist: 27.01.2024
De plaggene som tilbys i RRT Nettbutikk 2024 kan du se i vedlagte bilde (de finnes i dame- og herremodell).
For nærmere info om priser og hvordan du svarer på forespørselen, se egen epost ang. klubbklær som er sendt til alle medlemmer.
Linker til Trimtex nettside for mer info om modellene: