Innkalling til årsmøte i Romerike Runners 03.02.2022

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2022 I ROMERIKE RUNNERS TEAM

TID:            TORSDAG 3. FEBRUAR 2022 KL. 20.00.

STED:        KAFEEN I SKEDSMOHALLEN

Link til årsmøtedokumenter: Dokumenter til årsmøte 03-02-2022 og Innstilling fra valgkomiteen – Valg 2022 RRT
NB!
Årsmøtedokumenter legges kun ut elektronisk, og vi forutsetter at hver enkelt skriver ut sitt eksemplar. Årsmøtedokumentene er også sendt ut pr. epost.

Det blir matservering fra kl. 19.30 og det er ikke loddsalg på årsmøtet.
Etter årsmøtet blir det et lite medlemsmøte.

Det er vanlig trening torsdag 3. feb. Det er bestilt 2 garderober (1 herregarderobe og 1 damegarderobe) i Skedsmohallen, slik at de som vil trene før årsmøtet kan få dusje.

SAKSLISTE:

  1. Åpning
  2. Godkjenning av innkalling/saksliste
  3. Valg av ordstyrer, referent og 2 til å skrive under protokollen
  4. Behandle klubbens årsberetning
  5. Behandle klubbens regnskap og budsjett
  6. Fastsette neste års medlemskontingent
  7. Behandle innkomne saker
  8. Valg

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må være styret i hende senest 1 uke før årsmøtedatoen.

Valgkomiteen består av Gerda Grøndahl, Anne-Brit Strandset og Frøydis H. Øyen. Det er mange posisjoner i styret og arrangementskomiteer som er på valg på årsmøtet. Er du interessert i å delta i Romerike Runners styre og stell, henvend deg til noen i komiteen! De blir sikkert glade for all bistand!