Handlingsplan/aktivitetsplan 2022 for Romerike Runners

Handlingsplan/aktivitetsplan 2022 for Romerike Runners er nå lagt ut, du finner den på fane Aktiviteter – Aktivitetsplan, eller via  denne linken: Aktivitetsplan