Hjemmesiden for RRT er under omarbeiding

Som sikkert mange har observert har hjemmesiden for RRT endret utseende. Dette er pga. at hjemmeside er under omarbeiding, og det vil ta litt tid før vi er tilbake til gammelt og kjent design. Ber om forståelse for dette.