Link til årsmøtedokumenter

Minner om årsmøtet for Romerike Runners sted torsdag 2. februar kl. 19.30 i kafeen i Skedsmohallen. Håper så mange som mulig har anledning til å komme. Det er bestilt garderober i Skedsmohallen, slik at de som vil trene før årsmøtet kan få dusje.

Damer har fått garderobe 1. Herrer har fått garderobe 5.

Her er link til årsmøtedokumenter: Årsmøte

Her finner du nå årsmøteinnkalling, årsberetning, årsregnskap, budsjettforslag for 2023, innstilling fra valgkomiteen, samt innstilling til ny valgkomite. Vi ber om at de enkelte skriver ut årsmøtedokumenter hver for seg.