Forundersøkelse – interesse for nettbutikk klubbklær RRT 2024

Til alle medlemmer i Romerike Runners.
Som vi har informert om tidligere vurderer vi å kjøre en ny runde med nettbutikk for klubbklær for medlemmene i Romerike Runners, dvs. klær med klubblogo og i klubbfarger. Før vi setter i gang trenger vi, pga. at det er krav om minimumsantall på 5 pr. plagg fra Trimtex, en oversikt over hvilke plagg det er interesse for.
Er du interessert i å kjøpe klubbklær i år, ber vi deg sende SMS eller epost til Per Johan Dulsrud, der du angir hvilke plagg du er interessert i.
På bakgrunn av tilbakemeldingene, forutsatt tilstrekkelig interesse, vil vi sette opp nettbutikken der vi tar opp endelig bestilling. Prisene som er angitt er netto klubbsubsidierte priser (ca. 40% klubbsubsidiert). Det bli visning av vareprøver etter årsmøtet 8. februar.
NB! Svarfrist: 27.01.2024
De plaggene som tilbys i RRT Nettbutikk 2024 kan du se i vedlagte bilde (de finnes i dame- og herremodell).
For nærmere info om priser og hvordan du svarer på forespørselen, se egen epost ang. klubbklær som er sendt til alle medlemmer.
Linker til Trimtex nettside for mer info om modellene: