Aktivitetsplan for Romerike Runners Team finner du på denne link:

Handlingsplan 2022