Trygve Haug er kontaktperson for lørdagsjogg: to:tryahaug@online.no»>tryahaug@online.no, tlf. 97147934

Lørdagsjogg 09.09.2017

Vi starter fra Sørlihavna kl. 10.00.  Det er en del som er usikre på formen og skader, så vi tar en løype hvor man kan snu når man føler for det.

Kontaktperson: Trygve Haug: tryahaug@online.no, tlf. 97147934