Romerike Runners Team bankkonto: 1286 25 02386
Romerike Runners Team VIPPS: 541030.

Medlemskontingent i Romerike Runners Team 2023:

  • Kr. 350,00 pr. år. for hovedmedlem
  • Kr. 175,00 pr. år for husstandsmedlem
  • Kr. 175,00pr. år for seniormedlem (75 år eller eldre)

Kontingenten kan betales til klubbens bankkontonr. eller VIPPS-konto.

Har du spørsmål kan du kontakte Trygve Haug på tlf/SMS 971 47 934, eller ved å sende en epost til tryahaug@online.no