Treningsprogram:

Gruppe 2 HØST-VINTER 2022 – 2023
Løper du gjennomsnittlig på 5 min eller bedre pr. km. hører du til her.

Gruppe 3 HØST-VINTER 2022-2023
Løper du gjennomsnittlig på mer enn 5-6 min pr. km. hører du til her.
GRUPPE 3 HØST 2022 Maratonprogram
Dette treningsprogrammet ledes av Jan-Sverre Pedersen, og er et alternativ og supplement til det
ordinære programmet for gruppe 3.

Gruppe 4. Program bestemmes fra gang til gang.
Jogger du i et litt roligere tempo, hører du til her.
Dette er også rekrutteringsgruppa, der du kan prøve ut ditt ferdighetsnivå før du gjør endelig valg av gruppe.

Det er også en gågruppe.

Alle grupper: Fremmøte ved porten, Lillestrøm idrettspark/Skedsmohallen (Romerike Friidrettsstadion), hver mandag og torsdag kl. 18.00. Treningen varer 1 time.